Schippers boekt vooruitgang Europese ‘zwarte lijst’

In EU-verband is afgesproken dat landen elkaar per 2015 actief gaan waarschuwen wanneer een medisch beroepsbeoefenaar een beroepsverbod of bevoegdheidsbeperkende maatregel opgelegd heeft gekregen in de lidstaat waar hij werkzaam is. Nederland heeft vooruitlopend daarop met een aantal landen bilaterale afspraken gemaakt om elkaar actief te informeren over disfunctionerende artsen en andere zorgverleners. Ook komen er bilaterale afspraken tussen Nederland en andere landen om maatregelen tegen artsen publiek te maken. Minister Edith Schippers (VWS) heeft zich tijdens een Europese Raad van ministers van Volksgezondheid in Vilnius (Litouwen) voor deze nieuwe stappen opnieuw sterk gemaakt.

Syndicate content