Verpleegkunde hogeschool Avans

Propedeuse

het eerste leerjaar een algemeen programma met het accent op het leren van vaardigheden; die vaardigheden die in elke zorgsituatie elementair zijn voor de zorgverlening, zoals: verpleeg technische vaardigheden gespreksvaardigheden samenwerken voorlichting geven vaststellen verpleegkundige zorg maken verpleegplan evidance based practice. Ook ga je in de propedeuse al op stage om je te oriënteren op verschillende zorginstelling: Je ziet het beroep in verschillende werkvormen. Je leert het geleerde in de praktijk toe te passen. Je kunt in de praktijk beoordelen of deze opleiding echt iets voor jou is.

hoofdfase

De hoofdfase van je studie bestaat uit het tweede, derde en vierde leerjaar. Tweede leerjaar: Je volgt een gemeenschappelijk programma. Er komt dan meer nadruk te liggen op het aanleren van specifieke vaardigheden gericht op HBO competenties kwaliteitszorg en implementatie en GVO ten aanzien van de doelgroepen kind-kraam-jeugd en de oncologische patiënt. Derde en vierde leerjaar: Je volgt een major en twee minors naar keuze. Met je studieloopbaanbegeleider heb je overleg gehad om die keuze goed te kunnen maken.Tijdens het derde en vierde leerjaar verbreed en verdiep je je kennis.

Stage

Vaardigheden leer je ook buiten school in de beroepspraktijk. Een groot deel van je opleiding bestaat uit stage. In ieder leerjaar zitten stage onderdelen. Binnen de opleiding noemen we dit BPV 'beroepspraktijkvorming'. Dit betekent dat je leert in en van de praktijk. Per BPV kun je als student zelf een voorkeur aangeven. Vervolgens wordt bekeken of de goede 'match' te maken is met die voorkeur, je leerroute en het aanbod aan beschikbare stageplaatsen bij de zorginstellingen. afstuderen Het afstudeerprogramma loopt in het laatste studiejaar. In het vierde jaar volg je twee minors met een binnenschools programma en gerichte praktijkstages. Afhankelijk van de gekozen minors, specialiseer je jezelf als hbo verpleegkundige d.m.v.: het maken van een kwaliteitsvoorstel het verrichten van onderzoek het opzetten en uitvoeren van een gespecialiseerd project het schrijven van een beroepsgerichtie publicatie een focus op internationalisering vanuit het beroep.

Begeleiding

Studieloopbaanbegeleider: Bij aanvang van je studie krijgt je al een vaste studieloopbaanbegeleider toegewezen. De studieloopbaanbegeleider maakt je wegwijs in de opleiding, volgt je studievoortgang en geeft studieadviezen. Hij of zij is de vaste persoon waar je terecht kan met vragen of informatie over je studie. Vaak behouden studenten gedurende de hele opleiding dezelfde studieloopbaanbegeleider.

Vakdocent: Verder zal iedere docent die een lesonderdeel verzorgt studiebegeleiding geven en zonodig hulp bieden bij dat specifieke lesonderdeel.

Stagebegeleiding: Tijdens de stages krijg je begeleiding door een docent van school op je stageplaats en op school. Op je stageplaats krijg je ook een stagebegeleider vanuit de instelling.

Decaan: Bij de decaan op school kun je terecht voor uiteenlopende vragen op het gebied van schoolorganisatie, studiebegeleiding en –advisering, welzijn en huisvesting. De studentendecaan geeft informatie, hulp, advies en begeleiding, ook bij vragen op persoonlijk gebied.

Buitenland

Buitenlandervaring kun je opdoen met behulp van een stage van 10 weken in het tweede jaar of de minor Internationalisering. Stageplaatsen op de Nederlandse Antillen, Ghana, Namibië, Indonesië en in India, maken deel uit van ons vaste aanbod aan buitenlandse stageplaatsen. Je wordt op de stageplaats begeleid door stagebegeleiders die door Avans Hogeschool opgeleid zijn. Onder bepaalde voorwaarden is het ook mogelijk om in andere landen stage te lopen. Als afgestudeerde Hbo verpleegkundige kun je ook in het buitenland gaan werken. Erkenning van het diploma levert meestal geen problemen op.